Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Livsmedel

Säkra livsmedel innebär att du som konsument inte vilseleds eller blir sjuk av den mat du köper. Därför kontrollerar kommunen exempelvis att varor är korrekt märkta och hanteras på ett säkert sätt.

Vårt främsta uppdrag är att skydda dig som konsument. Det gör vi genom att kontrollera att företag lever upp til kraven i livsmedelslagstiftningen. Vi informerar också företagare om lagkraven i samband med kontroller, nätverksträffar och inför att en ny butik eller restaurang ska öppna. 

Är du företagare?

Information om tillstånd, anmälan om livsmedelsverksamhet med mera hittar du under Näringsliv och arbete.

Risker med felaktig livsmedelshantering

Varje år drabbas ca 2 500 personer i Nyköping av matförgiftning eller får andra reaktioner som kan härledas till livsmedel. Oftast resulterar reaktionerna i magsjuka men en produkt som framkallar en allergisk reaktion kan orsaka dödsfall. Barn, sjuka, äldre eller personer med allergi är extra känsliga för livsmedel som hanterats eller märkts fel. Om du har blivit sjuk av mat från restaurang eller butik kan du anmäla det till oss

Livsmedelsinspektörerna i Nyköping prioriterar därför sina kontroller utifrån de risker som finns förknippade med den specifika verksamheten och kontrollerar då särskilt allergihantering, märkning av egenproducerade produkter och hantering av oförpackade livsmedel.  

Livsmedelsanläggningar i Nyköpings kommun

I Nyköpings kommun finns idag ca 500 registrerade livsmedelsanläggningar. Där ingår bl. a kök i skolor, förskolor och äldreboenden, restauranger, livsmedelsbutiker, kiosker, caféer, grossister, torghandlare och småskaliga förädlingsindustrier.

Politiskt ansvar

Miljönämnden kontrollerar livsmedels-anläggningar, utreder matförgiftningar, arbetar med smittskydd, och informerar om livsmedelslagstiftningens krav. Kontrollen utförs av Livsmedelsenheten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-06
Sidansvarig: Jonas Björnfot