Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Luftmätningar

Varje kommun ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att ge aktuell information om föroreningsnivåerna. 

Luftkvaliteten i Nyköping

Nyköpings kommun är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund, som kontrollerar luftkvaliteten åt Nyköpings kommun och de andra kommunerna i området. Förbundet har också annan verksamhet som gäller luftvårdsfrågor. Klicka på länken till höger för mer information om luftvårdsförbundet.

Under perioden 5 december 2008 till 8 december 2009 mätte luftvårdsförbundet luftkvaliteten vid Repslagaregatan i Nyköping. Mätaren mätte partiklar mindre än 10 mikrometer (PM 10) och kväveoxider.

Mätvärdena överskred inte gällande miljökvalitetsnormer. Sammanställning av mätresultatet.

SMHI fick hösten 2009 ett uppdrag av regeringen att göra beräkningar av luftkvaliteten i de 50 största orterna i Sverige. På förslag från kommunen gjordes beräkningen som gällde Nyköping för Behmbrogatan mellan Stadshuset och Stillehuset (gamla polishuset). Det visade sig att halten luftföroreningar här än nästan lika hög som på Repslagaregatan trots att det är betydligt mindre trafik här. Det beror på att det är en smal gata med hus på båda sidor. Luften blir då ganska stillastående.


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-09
Sidansvarig: Bo Gustaver