Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Luftföroreningar kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. De bidrar även till växtskador, korrosion, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Luftföroreningar påverkar också material som metall, gummi, plast och kalksten så att de bryts ned snabbare. Därmed skadas t.ex. byggnadskonstruktioner och föremål som är kulturhistoriskt värdefulla. De luftföroreningar som är mest skadliga är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-14
Sidansvarig: Per Berggren