Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fåglar


Foto: Thomas Larsson, fågelföreningen Tärnan. 

Här hittar du tips och råd om vad du kan göra för att inte störas av de fåglar som vistas på våra allmänna platser. Nyköpings kommun gör även särskilda insatser vissa tider på året.

Kajor och småfåglar stör många när de skräpar ner på till exempelvis ute-serveringar. Men du kan göra mycket för att själv slippa problemen. Ofta bidrar vi själva till att fåglarna blir till ett problem. Matrester i utställda soppåsar, överfulla soptunnor, gatukök, uteserveringar och nedskräpning innebär goda möjligheter för fåglarna att bosätta sig i staden.

Så här kan du få fåglarna att flytta på sig:

  • Du kan hindra mängden kajor i tätorten genom att täcka för skorsten, nischer och andra lämpliga häckningsplatser med hönsnät precis innan fåglarna börjar häcka (mars–april).
  • Blockera fåglarnas tänkbara sittplatser med nät eller spänn upp en tråd strax ovanför balkongräcket, så fåglarna inte kan landa där.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon.
  • Sätt upp reflekterande saker som ger ”solkatter”, exempelvis några gamla CD-skivor som glänser i solen. Du kan också hänga upp blå plastband eller prasslande material.
  • Använd elektroniska fågelskrämmor som sänder ut ljud som fåglarna inte gillar.
  • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet.
    Lägg inte ut mat som drar till sig kajor och andra större fåglar men det är helt okej att mata småfåglar med frö i automater och fågelbord.
  • Försök skrämma bort kajorna från din fastighet med hjälp av ögonattrapper eller rovfågelssilhuetter i din trädgård. Rovfågelsattrapper (uvbulvaner) av plast prövas ofta att sättas upp på hus, i hamnområden och fritidsbåtar, men ofta vänjer sig kajorna efter en tid.
  • Även att hindra fåglarna att komma åt frukt och bär i din trädgård gör att de har mindre att hämta i samhällena. Det är i första hand fastighetsägare och verksamhetsutövare som kan förhindra oönskade häckningar på och i byggnader och anläggningar.

Kom ihåg att alla vilda däggdjur, fåglar, bon och ägg i Sverige är fredade. Det innebär att du inte får skada eller jaga dem. 

Om du behöver mer hjälp

Om stora mängder gäss, fiskmås, kajor, duvor eller skator förekommer i ditt bostadsområde skall du i första hand kontakta din fastighetsägare. Är du själv fastighetsägare bör du i första hand ta hjälp av tipsen ovan.
Läs mer om gäss under gäss i Nyköping. 

Du är välkommen att höra dig till Miljöenheten om du har frågor. 
Tfn 0155-24 89 20.
E-post: miljo@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-14
Sidansvarig: Per Berggren