Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Skadade djur eller djur som gör skada

I vissa situationer är du skyldig att rapportera när du träffar på ett skadat eller avlidet vilt djur. Ibland finns något du kan göra när du finner skadade fåglar eller andra skadade vilda djur. 

Om du har kört på ett djur

Skyldig att göra en polisanmälan

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret.  Läs mer på Polisens webbplats.

Skadade djur  eller djur som gör skada

Hittar du en djurunge i naturen, låt den vara ifred. Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet men så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig. Ungen ska hos många vilda djur ligga blick stilla, även som upptäckt, bland annat för att inte väcka rovdjurets jaktlust.

Om ett djur är skadat, eller om ett djur gör skada på egendom eller innebär fara för människors hälsa ska polisen kontaktas om läget är akut. Om djuret befinner sig på kommunal mark, och läget inte är akut, kontakta Nyköpings kommuns markförvaltare via e-postadressen MEX@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 30. 

Om ett djur gör skada på egendom är det i första hand fastighetsägaren som ska kontaktas. 

Läs mer om vad du kan göra om du träffar på ett skadat djur i naturen. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-14
Sidansvarig: Annica Nilsson