Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Katter och hundar

Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skada eller stör sin omgivning avsevärt.

Katter

Katten är ett kärt husdjur för många människor, men för andra är den ett problem. En del är allergiska, andra tycker inte om katter. Som kattägare måste man visa hänsyn och ta ansvar för sitt djur.

Katter som går lösa ska vara märkta eller bära halsband med ägarens namn och adressuppgifter. Tyvärr tycker en del katter om att uträtta sina behov i barnens sandlådor, på lekplatser och altaner. Släpp inte ut din katt utan tillsyn.

Har du klagomål om katter som stör omgivningen eller orsakar skada kan du vända dig till oss på Miljöenheten.

Läs mer om katter i våra faktablad i högermenyn. Där finns också länk till Finntorps katthem.

Hundar

Rent generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat. Det gäller även om inte hunden har koppeltvång. 

Allmänt koppeltvång gäller alltid på offentlig plats i park, plantering och på badplats. På begravningsplatser gäller hundförbud. På offentliga platser inom detaljplanelagt område ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Alla hundar ska id-märkas

Alla hundar ska vara id-märkta och ägarna registrerade i ett centralt register. Polisen och miljöenheten har direkt åtkomst till registret.

Med id-märkning menas tatuering eller mikrochip. Syftet är att enkelt kunna fastställa vem som äger en hund om den skulle springa bort, skada någon eller orsaka en olycka. Regeln om märkning gäller från och med den 1 januari 2001 (undantaget de hundar som var äldre än åtta år när lagen trädde i kraft).

Lösa eller aggressiva hundar - kontakta polisen

När det gäller ärenden med aggressiva eller lösspringande hundar är det Polismyndigheten som ansvarar för tillsynen. 
.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-14
Sidansvarig: Per Berggren