Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Badplatser

Nyköping har välskötta badplatser med en god vattenkvalitet. Här kan du se resultat av provtagningar från de olika badplatserna.

I Nyköpings kommun finns det 17 strandbad där vattnet provtas under badsäsongen enligt fastställt schema. Det är Nyköping vatten/vattenlab som sköter provtagningen och fortlöpande rapporterar in resultaten. Resultaten finns på  Hav- och vattenmyndighetens webbplats "Badplatsen".

I Nyköping finns ett strandbad, Strandstugeviken, som enligt EU: s föreskrifter räknas som "större badplats", dvs med minst 75-100 badande en "normal sommardag". Här börjar vattenprovtagningen två veckor innan badsäsongen, dvs. i slutet av maj. Sedan tas nya vattenprover var fjortonde dag under hela sommaren. Övriga strandbad provtas var tredje-fjärde vecka.

Badplatser som kommunen inspekterar

Vid följande strandbad gör kommunen regelbundna vattenprovtagningar:
Buskhyttan, Krognäsbadet Råby, Edstorpsbadet
Halla, Harhålet Stavsjö, Stavsjöbadet
Husby-Oppunda, Hopen
Stigtomta, Bärstabadet
Jönåker, Rinkebybadet
Ålberga, Bålsjöbadet
Lid, Ånstabadet Tunaberg, Västra Kovik
Nyköping, Näsudden
Tystberga, Likstammens badplats
Nyköping, Strandstugeviken
Vrena, Näsenbadet
Nynäs, Sandvik

Nävekvarn, Parkbadet

Algblomning

Vid varmt väder och mer än 15 grader i vattnet kan en massiv tillväxt av planktonalger ske i näringsrikt vatten – s.k. algblomning. Detta kan inträffa även i områden som inte är påverkade av lokala utsläpp. Eftersom vissa algarter kan producera giftiga ämnen kan algblomning i sig vara tillräcklig för att vattnet ska klassas som otjänligt. Information kring Algsituationen i Östersjön finns att få hos Informationscentralen för egentliga Östersjön (Länsstyrelsen, Stockholms Län).

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-07
Sidansvarig: Anna Jonsson