Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsyn är till för att upptäcka, förebygga och hindra olika hälsorisker. Här får du veta mer om vilka lagar och regler som gäller och vad du själv kan göra för att minska hälsoriskerna.

Hälsoskyddstillsyn handlar bland annat om kontroll av badplatser, luftkvalitet och buller i olika miljöer. Hygieniska verksamheter och allmänna lokaler som skolor, förskolor och äldreboenden kontrolleras också regelbundet för att de som vistas där ska ha en miljö fri från hälsorisker.

Radon, ventilation, temperatur med mera

Under sidan Bostadsmiljö hittar du mer information om exempelvis skadedjur, ventilation, radon och temperatur.

Politiskt ansvar

I Nyköpings kommun är Miljönämnden tillsynsmyndighet för hälsoskyddsfrågor. Miljöenheten på Samhällsbyggnad handlägger hälsoskyddsärenden på nämndens uppdrag.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller klagomål. Vid akuta olägenheter för människors hälsa som inträffar utanför kontorstid kan du kontakta Polisen.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

Gäller klagomålet arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats vänder du dig till din arbetsgivare eller till Arbetsmiljöverket. Om det är externa faktorer, t.ex. lukt eller buller från annan verksamhet, som påverkar arbetsmiljön så kan du däremot vända dig till oss på Miljöenheten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-13
Sidansvarig: Per Berggren