Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Markföroreningar i Nävekvarn

På grund av verksamheten som under lång tid bedrivits vid Näfveqvarns Bruk har Nyköpings kommun misstänkt föroreningar och därmed genomfört ett flertal miljöundersökningar i närområdet.

Undersökningen gjordes i höstas för att avgränsa de föroreningar som påträffades i samband med utvidgningen av gång- och cykelvägen 2012 och för att klarlägga eventuella föroreningar på de platser som har utpekats som utfyllnadsområden före 1950-talet vid fastigheterna Kungstorp 2:4 m fl. Se karta nedan.

Resultat
Resultatet från markundersökningarna visade liksom tidigare undersökningar på förhöjda värden av främst metallerna koppar, bly och kvicksilver samt arsenik i vissa områden, främst kring cykelvägen.

Arsenik är akut giftigt vilket innebär att det är riskfyllt att få i sig den förorenade jorden. Nyköpings kommun avråder därför att barn och djur tillåts leka eller gräva i området vid cykelvägen.

I övriga områden (allmäna platser, villaträdgårdar samt hamn och camping) visar rapporten att det på vissa punkter finns förhöjda halter av främst metaller. Halterna varierar mellan områdena och kan i vissa fall innebära en hälsorisk för den som får förorenad jord i munnen.

Läs rapporten för mer information.

En mer omfattande version som innehåller provtagningsprotokoll finns att få om du kontaktar miljöenheten.

Miljöenheten, Nyköpings kommun 0155 – 24 89 20 samt miljo@nykoping.se

Torsdagen Den 19 januari bjöd Nyköpings kommun in till informationsmöte i Brukslokalen, Nävekvarn för att informera närboende och andra som regelbundet vistas i området om de markföroreningar som under hösten 2016 hittats vid fastigheterna Kungstorp 2:4 m fl.

På informationsmötet berättade representanter från Nyköpings kommun om undersökningsresultaten tillsammans med handläggare från Länsstyrelsen och gick igenom vad som kan göras åt föroreningarna och hur planerna ser ut.

Här hittar du presentationen från informationsmötet den 19 januari 2017. 

Har du några frågor kan du vända dig till:
Miljöenheten, Nyköpings kommun 0155 – 24 89 20

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-14
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman