Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kartor och mätning

Kartor

Med kommunens kartverktyg kan du välja mellan olika lager som bland annat visar fastigheter, skolor, cykelvägar och parkeringsplatser.

Geodata

Kartenheten utvecklar och förvaltar långsiktigt hållbara geodata och infrastruktur för geodata. Kartenheten är en serviceenhet för utveckling av kommunen och kommunens verksamheter. Kartenheten producerar kartor och geografisk information för Nyköpings kommun. 

Hos Kartenheten kan du beställa information från t.ex. baskarta och stomnät i Nyköpings kommun.

Beställ kartmaterial och mättjänster

Fyll i blanketten Beställning av kartmaterial och utstakning, länk till höger, och skicka till bygglov@nykoping.se om det gäller Nyköpings Kommun.

Mätningstjänster

Kartenheten utför mätningsuppdrag i anslutning till Nyköpings kommuns verksamhet, ofta med anknytning till bygglovs- eller detaljplaneprocesserna. 

Läs mer:

Oxelösunds kommun

Kunder och ärenden till Oxelösunds kommun hänvisas numera till Kommuncenter på 0155-380 00 eller kommun@oxelosund.se.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-25
Sidansvarig: Daniel Regemar