Kartor och mätning

Kartor

Med kommunens kartverktyg kan du välja mellan olika lager som bland annat visar fastigheter, skolor, cykelvägar och parkeringsplatser.

Geodata

Kartenheten utvecklar och förvaltar långsiktigt hållbara geodata och infrastruktur för geodata. Kartenheten är en serviceenhet för utveckling av kommunen och kommunens verksamheter. Kartenheten producerar kartor och geografisk information för Nyköpings kommun. 

Hos Kartenheten kan du beställa information från t.ex. baskarta och stomnät i Nyköpings kommun.

Beställ kartmaterial och mättjänster

Använd e-tjänsten för att beställa kartmaterial och utstakning. Det går även använda blanketten "Beställning av kartmaterial och mättjänster". Ifylld blankett skickas till bygglov@nykoping.se.

För närvarande har vi långa handläggningstider vad gäller utstakningar, vi rekommenderar därför i första hand att man vänder sig till de privata aktörer som finns för denna tjänst. 

Mätningstjänster

Kartenheten utför mätningsuppdrag i anslutning till Nyköpings kommuns verksamhet, ofta med anknytning till bygglovs- eller detaljplaneprocesserna. För att beställa en lägeskontroll går det att använda denna e-tjänst

Läs mer:

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-01
Sidansvarig: Katarina Hinrichsen