Hamn

Hamnen är Nyköpings ansikte mot Östersjön. På senare år har den fått ett rejält lyft och Nyköpings kommun ser till att effekterna blir långvariga i det välbesökta hamnområdet.

På senare år har hela hamnområdet genomgått stora förändringar. En uppskattad graffitivägg har färdigställts, lekplatsen har byggts om, en båtbottentvätt och tömningsstation för båtar har installerats. 

På östra hamnsidan finns:

  • Trappsteg och sittytor ned till vattnet.
  • Träd och planteringar.
  • Uteserveringar
  • Båtbottentvätt

På västra hamnsidan finns: 

  • Trädplanteringar och bänkar utmed kajen.
  • 165 meter gångbrygga i trä med infällda spotlights som lyser upp muren.
  • Platser för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar upp till fem ton.

Tjänster 

Båtbottentvätt

Du som behöver hjälp med tvätt av din båtbotten är välkommen till båtbottentvätten på östra hamnsidan.

Tvätten skrubbar på 20 minuter rent båtens skrov med hjälp av två stora borstar. Det kostar 300 kronor. 

De bokningsbara tiderna är tisdagar klockan 13.40–15.20 och fredagar klockan 7.30–10.10 och 13.40-15.20. 

Tid bokas via Kommunservice på Tekniska divisionen på telefonnummer 0155-24 88 00. OBS: Boka senast kl 15.30 dagen innan önskad tvätt! 

Att tänka på inför användning av båtbottentvätten, pdf. 

Bilder på tvättbara skrovtyper, pdf. 

Husbilsparkering

På Spelhagsvägen vid småbåtshamnen, på västra hamnsidan, finns en husbilsparkering med plats för upp till 10 husbilar på den nyanläggda parkeringen och elstolpar för 8 användare. Att ställa sin husbil på platsen är gratis tills vidare och parkering får ske i upp till 2 dygn i följd.

Den som behöver tömma latrin eller gråvatten kan med fördel göra det vid hamnens serviceanläggning 100 meter bort längs med kajen. Där finns även ett separat vattenutkast för färskvatten. Det finns två soptunnor som endast är avsedda för hushållsavfall från boende på husbilsparkeringen.

Vid den östra kajen längs med Kungshagsvägen finns också ställplatser för husbilar. Dessa platser är vanliga P-platser och har ingen el eller övrig service men är gratis i 24 timmar.

Tänk på att avståndet mellan husbilarna ska vara minst fyra meter. Läs mer om brandsäker camping.

Kajplatser

Hamnpersonalen anvisar kajplatser åt de besökare som tar båten till Nyköping. Om du vill veta mer om vad som gäller för den som lägger till i Nyköpings gästhamn så finns information på Gästhamn Nyköpings webbsida. 

Lyftkran

Du som behöver hjälp med sjösättning av båten kan få assistans av hamnpersonalen och kranen på Östra Kajen. Även vid lossning och lastning finns det hjälp att få om behov finns.

Tömning av septiktankar

I Nyköpings kommun finns tre tömningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar. Om du som båtägare tömmer ditt toalettavfall på stationen bidrar du till att minska belastningen på Östersjön.

I hamnen dubbla serviceplatser, en på vardera kaj, för tömning av septiktankar. På Östra Kajen servas främst större båtar och fartyg och på västra fritidsbåtar. Att tömma båtens septiktank är gratis. Visste du att latriner enligt lag inte får tömmas i vattendrag sedan april 2015? Läs mer om förbudet på transportstyrelsens hemsida.

Den tredje tömningsstationen är flytande och finns vid Kittelö i Nyköpings skärgård.

Läs mer om våra tömningsstationer här.  

Vattensportstadion och gästhamn

Ett 11 kilometer långt vajersystem som ligger på botten. Hundratals bojar som används som banmarkeringar, belysning, startgrindar och domartorn hålls i trim för att tävlingar som till exempel Kanot-SM ska kunna anordnas i Nyköping. 

Aktiviteter 

Basket- och beachvolleyboll

Du som är spelsugen behöver bara ta med egen boll till basket- eller beachvolleybollplanen utmed Gert Fredrikssons väg på östra sidan av hamnen. Båda är tillgängliga för alla besökare.

Graffitivägg

Sedan 2013 har hamnen en graffitivägg som kom till efter ett förslag från kommunens ungdomar via ungdomsfullmäktige. Nyköpings kommun ansvarar för väggen i nära samarbete med graffitimålare och polisen. Läs mer om graffitiväggen under Nyköpings graffitivägg.

Skejtområde

Vid graffitiväggen på Östra hamnsidan finns en större asfalterad yta med skejtelement i betong. 2015 byggdes ett trädäck som har en metallkant på sidan som vetter mot asfalten - vinkeljärn på de raka sträckorna och plattjärn i kurvorna.

Lekplats

En stor  lekplats ligger bredvid de båda bollplanerna på hamnens östra sida. Ett  lekskepp finns där den unge flottisten, eller piraten kan låta fantasin skena.

 

Kommande förändringar

  • På västra sidan ska hela området nere vid parkeringen och småbåtshamnen ses över. Vilken typ av anläggningar som kan vara lämpliga att ha där utreds.
  • Gata-/Park-/Hamnavdelningen ser tillsammans med Mark- och Exploateringsenheten samt näringslivet i Nyköpings kommun på olika möjligheter för att utveckla aktiviteterna i hamnområdet ytterligare.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-24
Sidansvarig: Andreas Molin