Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Energideklaration

En energideklaration beskriver en byggnads energianvändning och ska finnas för de flesta hus. Byggnadens ägare ansvarar för att ta fram uppgifterna till energideklarationen.

Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter:

  • den uppvärmda arean, kallad Atemp
  • värmesystem
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • energiprestanda
  • det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
  • om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana för att minska energianvändningen
  • vilken energiexpert som utfört deklarationen
  • sammanfattningen av energideklarationen.

Goda råd hos Boverket

Nyköpings kommun hade tidigare tillsyn över att reglerna om energideklarationer följdes. Tillsynsansvaret flyttades över till Boverket den 1 juli 2012.

Boverkets webbplats hittar du mer information om exempelvis vad en energideklaration ska innehålla.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-24
Sidansvarig: Nanny Rudengren