Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kontrollansvarig

Egenkontroll innebär att du som byggherre ansvarar för att kontrollerna utförs enligt kontrollplanen. För det bör du anlita en kontrollansvarig.

Du som kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan.

Den kontrollansvariga utför kontrollerna och skickar in intyg och övriga handlingar enligt kontrollplanen till bygg- och tekniknämnden. Sådana intyg kan avse exempelvis kontroll av byggnadens läge och funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK).

Fristående sakkunniga kontrollanter

I vissa fall kan bygg- och tekniknämnden kräva att en fristående sakkunnig kontrollant ska kontrollera att vissa krav uppfylls. För att betraktas som fristående bör den sakkunniga kontrollanten varken ha deltagit i projektering eller utförande av byggprojektet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-24
Sidansvarig: Nanny Rudengren