Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Aktuella bygglovansökningar

I några enstaka fall per år handlägger vi ansökningar som berör väldigt många - där det finns många så kallade sakägare. Här hittar du de ansökningarna.

Annons - när bygglovet berör väldigt många

Ibland har grannar rätt att lämna synpunkt på en bygglovansökan. Om grannarna är väldigt många annonserar vi i Södermanlands Nyheter i stället för att skicka ut handlingarna till var och en.

Aktuella bygglovansökningar som annonseras:

  • Tullporten 23
    Ändrad användning av biograf till kontor
    Ärendenummer: BTN 2017-797

En ansökan om bygglov har kommit in till
till Bygg- och tekniknämnden. Förslaget avviker
från detaljplan genom att lokalens entrédel
enligt planen endast får användas för
bostadsändamål. Om du är berörd sakägare
t ex närboende, kan du lämna synpunkter i
ärendet innan nämnden fattar beslut.

Handlingar: 

 

Handlingarna finns också på Bygglovenheten i Stadshuset, Stora Torget.

Du kan lämna skriftliga synpunkter i ärendet till och med 17 november 2017 till:

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller till bygglov@nykoping.se

För frågor om ärendet, kontakta handläggare Hadar Nordblom på bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Annonseras i Södermanlands Nyheter den 24 oktober 2017.


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-23
Sidansvarig: Jenny Sundqvist