Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Ansöka eller anmäla

Använd våra checklistor nedan när du ska lämna in din ansökan eller anmälan. Vi kan handlägga ditt ärende snabbare om vi får in kompletta handlingar från början. 

Checklista vid ansökan:

 1. Ansökningsblankett – 1 exemplar
  Den ska innehålla en enkel beskrivning av vad du vill göra.
   Ansökningsblankett hittar du här. 

  Vid större arbeten, till exempel nybyggnad av hus, anger du också vem som är kontrollansvarig. Den personen ska se till att byggarbetet drivs enligt gällande bestämmelser och kontrollplan. Du som kontrollansvarig ska vara certifierad. Läs mer under Kontrollansvarig.
 2. Situationsplan – 2 exemplar
  Ska visa var nuvarande byggnader är placerade på tomten och var eventuellt ny byggnad eller tillbyggnad ska placeras. Planen ska grunda sig på ett tillförlitligt kartmaterial och vara t.ex. i skala 1:400.
 3. Planritning – 2 exemplar
  Ska visa planlösningen i en byggnad och hur rummen ska användas.
 4. Fasadritning – 2 exemplar 
  Ska visa hur byggnaden ser ut utifrån i 2D. Även marklinjen ska vara inritad.
 5. Sektionsritning – 2 exemplar
  Ska visa byggnaden i genomskärning.

  samt eventuellt:
 6. Nybyggnadskarta eller avstyckningskarta – 1 exemplar

  Ibland krävs nybyggnadskarta vid nybyggnation av t.ex. bostadshus och kontor inom detaljplanelagt område.
  Nybyggnadskarta kan du beställa från Samhällsbyggnad, blankett för beställning hittar du i menyn till höger. Du kan även använda vår e-tjänst på www.mittbygge.se.
  Utanför detaljplan räcker det med en avstyckningskarta som du beställer från Lantmäteriet, tfn 0771-636 363.

Checklista vid anmälan om installation av eldstad:

 1. Anmälningsblankett – 1 exemplar
  Ange vilken typ av eldstad/kassett du vill installera. Skriv även om ny skorsten tillkommer eller om eldstaden ansluts till befintlig skorsten.

      Om du bygger en ny skorsten behöver du dessutom lämna in:

 1. Fasadritning – 1 exemplar
  Ska visa den nya skorstenens placering med måttsatt höjd
 2. Planritning – 1 exemplar
  Ska visa eldstadens placering i huset

Här hittar du exempelritningar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-04
Sidansvarig: Nanny Rudengren