Bygglov och andra tillstånd

Innan du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt, göra markförändringar och riva en byggnad, måste du i de flesta fall först ansöka om lov.

Om din åtgärd inte kräver ett bygglov, kan den kräva att du först gör en anmälan enligt plan- och bygglagen. Korrekta/fackmannamässiga ritningar kan medföra kortare handläggningstid.

Bygglov

Bygga nytt, bygga om, bygga till.
Ändra användning, byta 
fasadfärg, sätta upp skylt.

 

Strandskyddsdispens

När du bygger nära 
vattendrag, sjö eller hav.

Anmälan

Attefallsbyggnad/tillbyggnad,Eldstad, hiss, ny eller ändring av Ventilation, vatten och avlopp, 
ändring av bärande konstruktion.

 

Rivningslov

Riva och ta bort.

Förhandsbesked

När området 
saknar detaljpan.

 

Marklov

Vid vissa grävarbeten.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Nanny Rudengren