Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Bostadsmiljö

En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, fukt, buller, radon och andra störningar. Den ska också ha tillräcklig ventilation och dagsljus. Du kan få hjälp om bostadsmiljön är dålig.

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv. Därför är en bra inomhusmiljö mycket viktig. Fukt, otillräcklig ventilation och bullerstörningar är exempel på hälsorisker som kan uppstå i en bostad.

Vem kan jag prata med?

Har du problem med inomhusmiljön i din bostad, som du inte själv kan göra något åt, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare som ansvarar för att fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av dina problem med inomhusmiljön kan du vända dig till oss på Miljöenheten. Vi utreder bostadsklagomål på Miljönämndens uppdrag. Vid behov ställer nämnden krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder.

Om problemen orsakas av en granne; prata i första hand med grannen innan du vänder dig till oss.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-31
Sidansvarig: Per Berggren