Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Månadshämtning

Månadshämtning betyder att du får ditt restavfallskärl tömt var fjärde vecka. 

Du som har ett abonnemang med månadshämtning har en rund dekal på ditt kärl för restavfall.

Rund dekal

Dekalen signalerar till chauffören att kärlet ska tömmas var fjärde vecka.

Har du månadshämtning med tömning jämna veckor töms ditt kärl följande veckor: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 och 52.

Har du månadshämtning med tömning udda veckor töms ditt kärl följande veckor: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 och 51.

Du som har månadshämtning har fått den här via informationen via brev från Renhållningen. Brevet finns att skriva ut på nytt via länkar på den här sidan.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-01-25
Sidansvarig: Jonas Ek