Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Avfallshämtning

Här hittar du information om avfallshämtning och sortering av avfall.

I Nyköpings kommun samlar vi in hushållsavfall i två separata kärl som finns hemma hos dig. 

det gröna kärlet slänger du det restavfall som inte går sortera ut för återvinning och i det bruna kärlet slänger du ditt matavfall. 

Läs mer under restavfall och matavfall.

Hämtningsdagar

Om du är osäker på vilken dag vi hämtar avfall hos dig är du välkommen att kontakta oss på tfn 0155-24 88 00.

Renhållningen kommer att införa ett nytt system för planering av rutter och hämtningsdagar, och först när det är klart kommer det att finnas en fullständig förteckning över vilken dag vi hämtar hos dig.

Ändrade hämtningsdagar 2017

Under följande veckor är det ändrade hämtningsdagar på grund av att det är helgdag mitt i veckan: 1, 15, 16, 18, 21, 23, 25 och 52. Här hittar du hela schemat för vårens och sommarens ändrade hämtningsdagar. 

Källsortering

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, det vill säga vid källan, till exempel i ditt hem. Farligt avfall sorterar du ut och lämnar vid någon av kommunens återvinningscentraler. Även ditt grovavfall lämnas vid en återvinningscentral.

Förpackningar, tidningar och batterier lämnar du på återvinningsstationen eller i miljöhus i ditt bostadsområde.

Sorteringsguide

Läs gärna mer under Sorteringsguiden om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall.

Information om sortering och återvinning på andra språk

FTI:s webbplats kan du få information på engelska, somaliska, arabiska och en mängd andra språk.

Läs mer tips om hur du kan återvinna under återvinningstips.

Återvinning till Myrorna

På Björshults avfallsanläggning finns en container uppställd av Myrorna. Där kan du lämna kläder, böcker, leksaker, glas, porslin, husgeråd, prydnadssaker och elprylar till återanvändning. Det som lämnas ska vara rent och helt.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek