Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Slamsugning

Behöver du hjälp med slamsugning och högtrycksspolning? Vi utför tömning av två- och trekammarbrunnar från fastigheter. Vi erbjuder också högtrycksspolning upp till 150 millimeters diameter och brunnsrensning från dagvattenbrunnar.

Observera att vi inte kan utlova att akut slamsugning utförs samma dag som du gör din beställning. Akuta problem kommer att åtgärdas inom tre arbetsdagar. Övriga beställningar av tömning kommer att utföras inom 4-10 arbetsdagar. 

Låsning av brunnslock, trä eller glasfiber

Låsning kan ske med låsbult. Om låsning sker med hänglås har kommunen tillgång till lås och nyckel utan kostnad.

Lås finns att hämta på Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping. Även chaufförerna som kör slambilarna har tillgång till lås och nycklar.  

Till fastighetsägare längs nya kustledningen

Komplettering till tidigare utsänd information om slamtömning:

Kommunens renhållningsavdelning har under våren skickat ut ett informationsbrev där ni som fastighetsägare uppmärksammas på de krav som ställs vid ägande av en enskild avloppsanläggning. Informationen gällde slangdragning, tunga brunnslock och farbar väg. Kraven är utfärdade för att våra medarbetare ska få en bra arbetsmiljö som följer arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Du som har en fastighet utefter den nya kustledningen behöver inte vidta några åtgärder i nuläget.
Allt eftersom kustledningen är utbyggd och anslutningsmöjlighet finns måste de fastigheter som inte ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp utföra åtgärder enligt tidigare brev.

Renhållningsavdelningen har valt att lösa eventuell arbetsmiljöproblematik under den tid som återstår. Det kan exempelvis innebära dubbelbemanning vid tömning av vissa anläggningar. Kommunen står för den extra kostnad som uppstår. 

Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till oss på Renhållningen.

Läs mer om taxan för slamsugning 2016 under avfallstaxan


Så kan du underlätta vårt arbete

Renhållningsavdelningen slamsuger slutna tankar och slambrunnar. Vi vill vädja till dig som har ett tungt betonglock på din brunn att göra locklyften skonsammare för chaufförerna. Enligt Arbetsmiljöverket gäller följande:

  • Locket får väga max 25 kilo, om det är möjligt att lyfta inom underarmsavstånd (bekväm arbetsställning).
  • Locket får väga max 15 kilo, om det är utom underarmsavstånd (obekväm arbetsställning). 

Klarar ditt lock Arbetsmiljöverkets norm? Om inte måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!

Vi vill också uppmana dig att:

  • röja tömningsstället från buskar, nässlor, tistlar och annat som hindrar vårt arbete. Markera gärna var brunnen är placerad, så den är lätt att hitta.
  • på vintern se till att locket till din slambrunn eller tank inte är täckt med snö eller är fastfruset. Om brunnslocket döljs av snö eller om det är fastfruset blir det svårare att ge dig service.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek