Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kartläggning av gamla deponier

Nyköpings kommun kartlägger och undersöker gamla deponier och soptippar för att bedöma miljörisker och ta fram åtgärdsprogram.

Vet du något om nedlagda deponier - ring oss!

Har du kunskap om var nedlagda deponier finns och vad som tippats där? Hör av dig till Tekniska divisionen, Tony Steen eller Malin Berglund via tfn 0155-24  88 00.

Under 2015/2016 genomför Nyköpings kommun en fördjupad undersökning av sex stycken gamla nedlagda deponier. Deponierna ligger i

  • Tystberga,
  • Runtuna,
  • Stigtomta,
  • Nävekvarn,
  • Ålberga,
  • Jönåker.

Tippning av hushållsavfall på dessa deponier avslutades omkring 1975-76 varefter flera av deponierna använts för tippning av schaktmassor. I dag används många av dem för att lämna av trädgårdsavfall.

Nedlagda deponier - en risk för miljön

Nedlagda deponier är ofta ett förorenat område som utgör en betydande risk att miljön påverkas negativt. När det gäller nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunen för att riskklassa området och utföra åtgärder för att minska påverkan på miljön.

Den fördjupade undersökningen innebär att kommunen undersöker vilka föroreningar som finns, bedömer riskerna för människors hälsa samt miljön och tar fram åtgärds- och kontrollprogram. Detta ingår som en del i kommunens avfallsplanering.

Nyköpings kommun har kartlagt totalt 28 stycken gamla deponier i kommunen. Det kan du läsa mer om i avfallsplanen. Det finns dock troligen fler gamla deponier som ännu inte identifierats och därför söker kommunen nu mer information.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-24
Sidansvarig: Jonas Andersson