Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en renhållningsordning med en avfallsplan och lokala föreskrifter. Nyköpings kommuns renhållningsordning innehåller de regler som gäller vid avfallshantering.

För att avfallshanteringen ska bli hållbar behöver mängden avfall minska och avfallet bli mindre farligt. Därför har en avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner arbetats fram. Den gäller för åren 2012-2020.

Planen anger de mål och åtgärder som kommunerna vill vidta för att minska avfallets mängd och farlighet. Den anger även de mål och åtgärder som behövs för att omhänderta och behandla avfall på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Avfallsplanen ingår i renhållningsordningen som även består av lokala bestämmelser för avfallshanteringen.

Den nuvarande renhållningsordningen antogs i Kommunfullmäktige i Oxelösund och Nyköping i december 2012.

Läs mer om målen för avhallshanteringen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-20
Sidansvarig: Jonas Andersson