Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Villahushåll

Taxa för hushållsavfall för villor (permanentboende i en- och tvåbostadshus)

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. Taxan är justerad för 2017. 

Här kan du räkna ut årsavgift (fast och rörlig avgift) för ditt villahushåll. 

Fast avgift

Villahushåll, kr per hushåll      1 142

 

Rörlig abonnemangsavgift för villor

Avgifterna nedan gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. 

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang.

Abonnemang

Behållarstorlek
kärl, liter

Restavfall+Matavfall

Restavfall,
antal tömningar per år

Matavfall, 
antal tömningar per år

Avgift, 
kr per år

80 + 140

12

26

200

80 + 140

26

26

433

140 + 140

26

26

990

240 + 140

26

26

2029

370 + 140

26

26

4 691

370 + 140

52

52

11 259

Kvartalstömning

Hushåll i en- och tvåbostadshus som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång per kvartal. Kunden ska själv anmäla kompostering av matavfall på den egna fastigheten till Miljönämnden, via blankett.

Kärlstorlek,
restavfall, liter

Antal tömningar
per år

Avgift, 
kr per år

80

4

58


Hämtning av trädgårdsavfall

Tömning av kärl för trädgårdsavfall, under perioden
1 april-31 oktober enligt fastställt schema, var fjärde vecka.

676 kr/säsong

Med trädgårdsavfall menas komposterbart material, t.ex. gräsklipp, grenar från buskar, fallfrukt.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek