Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Verksamheter

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer.

Fast avgift

Verksamheter, kr per verksamhet

1142

I den fasta avgiften ingår att  verksamheten får använda återvinningscentralen.

Rörlig abonnemangsavgift för verksamheter

Avgifterna gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. Vid längre avstånd tillkommer tilläggsavgift.

Matavfall ska sorteras ut. Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. Kärlet för matavfall töms med samma intervall som restavfall. Abonnemang kan tecknas för fler kärl för matavfall och andra tömningsintervall.

Behållarstorlek
Kärl, liter

Antal tömningar per år

Avgift, kr per år

Tömning varannan vecka

80

26

570

140

26

989

240

26

1648

370

26

3 152

660

26

4 730

Tömning en gång per vecka

80

52

1 240

140

52

2 038

240

52

3 735

370

52

6 354

660

52

9 225

Säck, 160

52

2 744

Tömning två gånger per vecka

370

104

12 828

660

104

17 618

Tömning tre gånger per vecka

370

156

19 243

660

156

27 490

Tömning fem gånger per vecka

660

260

51 860

 

Dessutom finns abonnemang för:

  • månadshämtning av avfall
  • hämtning av matavfall
  • tömning av matavfall i sluten tank
  • restavfall i container
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek