Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Samfälligheter

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer.

Fast avgift

En- och tvåbostadshus i samfällighetsförening
eller motsvarande, kr per hushåll 

673                 

Rörlig abonnemangsavgift för en- och tvåbostadshus i samfälligheter eller motsvarande

Hushåll i samfälligheter eller motsvarande kan välja mellan tre olika typer av abonnemang med kärl, enligt tabellen. De olika abonnemangen styrs av hur mycket restavfall som uppkommer per hushåll:

  • Abonnemang Guld definieras som mindre än 40 liter restavfall per hushåll och vecka.
  • Abonnemang Silver definieras som 40-70 liter restavfall per hushåll och vecka.
  • Abonnemang Brons definieras som mer än 70 liter restavfall per hushåll och vecka

Avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl) x (antal tömningar per år)

Abonnemang

Antal tömningar per år

Abonnemang Guld
Avgift, kr/liter

Abonnemang Silver
Avgift, kr/liter

Abonnemang Brons
Avgift, kr/liter

Varannan vecka

26

0,185

0,248

0,309

En gång per vecka

52

0,205

0,297

0,341

Två gånger per vecka

104

0,246

0,328

0,410

Tre gånger per vecka

156

0,283

0,378

0,471

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek