Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fritidshus

Här hittar du information om sommarhämtning av hushållsavfall under maj-september.

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. Taxan är justerad för 2017.

Fast avgift

Fritidshus, kr per hushåll

   620                   

Rörlig abonnemangsavgift för fritidshus

Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden maj-september. 
Avgifterna nedan gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns.   

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang. 

Behållarstorlek
Kärl, liter


Restavfall+Matavfall

Restavfall,
antal tömningar per år

Matavfall,
antal tömningar per år

Avgift,
kr per år

Hämtning varannan vecka

80 + 140

11

11

281

140 + 140

11

11

496

240 + 140

11

11

1 093

370 + 140

11

11

1 669

Månadshämtning under sommaren

Du som är fritidsboende och sorterar ut samt komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång per månad. Du som kund ska själv anmäla kompostering av matavfall på din egen fastighet till Miljönämnden, via blankett.

Behållarstorlek för restavfall
Kärl, liter

Antal tömningar per år

Avgift, kr per år

80

6

87

 

 

 

 

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-30
Sidansvarig: Jonas Ek