Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fritidshus i samfällighet

Här hittar du information om sommarhämtning av hushållsavfall under maj-september.

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. Taxan är justerad för 2017.

Fast avgift

Fritidshus i samfällighetsförening eller motsvarande, kr per hushåll 

373

Rörlig abonnemangsavgift för fritidshus

Från fritidsfastighet sker hämtning under perioden maj-september. Avgifterna nedan gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. 

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang.

Behållarstorlek
Kärl, liter

Restavfall+Matavfall

Restavfall,
antal tömningar per år

Matavfall,
antal tömningar* per år

Avgift,
kr per år

Hämtning varannan vecka

80 + 140

11

11

281

140 + 140

11

11

496

240 + 140

11

11

1 093

370 + 140

11

11

1 669

660 + 140

11

11

2 398

 

Hämtning varje vecka

660 + 140

22

22

5 756

 

Restavfall i container

I abonnemanget ingår ett kärl för matavfall, 140 liter, med samtidig tömning.

Behållar-storlek, kbm

Utställning/hemtagn.
kr per behållare

Hyra, kr
per månad

Schemalagd,
kr per tömning

Budad, kr
per tömning

3

750

167

605

1 126

6

750

195

1 207

1 828

8

750

222

1 552

2 321

10

750

250

1 953

2 962

Grovavfall får inte läggas i container för restavfall. Hämtning av grovavfall beställs separat.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek