Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Flerbostadshus

Taxan för hushållsavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer. Taxan är justerad för 2017.

Här kan du räkna ut årsavgift (fast och rörlig avgift) för ditt flerbostadshus. 
Resultatet visar totalkostnad för alla hushåll i flerbostadshuset.

Fast avgift

Fast avgift för flerbostadshus, kr per lägenhet   

140

Rörlig abonnemangsavgift

Rörlig avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl i liter) x (antal tömningar per år)

Flerbostadshus kan välja mellan tre olika typer av abonnemang med kärl, enligt tabellen nedan. De olika abonnemangen styrs av hur mycket restavfall som uppkommer per lägenhet:

  • Abonnemang Guld definieras som mindre än 40 liter restavfall per lägenhet och vecka.
  • Abonnemang Silver definieras som 40-70 liter restavfall per lägenhet och vecka.
  • Abonnemang Brons definieras som mer än 70 liter restavfall per lägenhet och vecka.

Antal tömningar per år

Abonnemang Guld
Avgift, kr/liter

Abonnemang Silver
Avgift, kr/liter

Abonnemang Brons
Avgift, kr/liter

Varannan vecka

26

0,185

0,248

0,309

En gång per vecka

52

0,205

0,297

0,341

Två gånger per vecka

104

0,246

0,328

0,410

Tre gånger per vecka

156

0,283

0,378

0,471

 Dessutom finns möjlighet till:

  • Restavfall i container
  • Underjordsbehållare för restavfall och kärl för matavfall
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek