Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Avfallstaxa

Sedan förra året har Nyköpings kommun en ny taxa för hushållsavfall. Den innebär att den som förbättrar sin källsortering och kastar lite restavfall betalar mindre än den som kastar mycket restavfall. 

Taxan ska motivera till bättre källsortering, mer återvunnet material och ge en bättre miljö. Den är också utformad så att avfallshämtningen blir mer effektiv och ger färre transporter. 

Klicka på nedanstående länkar för att komma till information om ny taxa för respektive kundgrupp.

Räkna ut din avfallstaxa

 


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek