Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är ett projekt för att skapa medvetenhet kring avfall och miljö. Hushåll deltar i utmaningar för att minska sitt avfall med femtio procent. Läs mer och ansök du med! 

Nu startar Nyköpings kommun projektet och utmaningen Minimeringsmästarna. Tävlingen och projektet är för dig som vill lära dig mer om avfall och miljöpåverkan. Du utmanas bland annat i att baka bröd på matrester, städa utan kemikalier och att skapa längre livsläng för din kläder.

Följ projektet och få tips på minimeringsmästarna.se!

På minimeringmästarna.se kommer de utvalda ambassadörerna att lägga upp och berätta om sina utmaningar. Här hoppas vi på många bra tips och lärdomar! 

Utmaningar på olika teman

Det finns forfarande möljlighet att bli ambassadör. På minimeringsmästarna.se kan du anmäla dig. Konceptet har tidigare genomförts i Västra Götaland där ett 40-tal ambassadörer får utmaningar inom fyra teman. Temana är Hållbar konsumtion, textil, matsvinn, kemikalier, elektronik samt kollaborativ (bytes-) ekonomi.

Deltagarna kommer under året att delta på en informations- och diskussionsträff om varje tema samt få olika utmaningar knutna till det aktuella temat. På bloggen minimeringsmästarna.se kommer vi att kunna följa deltagarnas minimeringsresa.

Nyköpings och Trosa kommuner samt Nyköpingshem deltar i projektet som Länsstyrelsen samordnar. Sörmlands sparbank stödjer projektet. 20-30 ambassadörshushåll ska väljas ut för att utmana varandra och sig själva i att minska sitt avfall.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-18