Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Slamsugning

Behöver du hjälp med slamsugning och högtyckspolning? Vi utför tömning av två och tre-kammarbrunnar från fastigheter. Vi kan också erbjuda högtrycksspolning upp till 150 millimeters diameter och brunnsrensning från dagvattenbrunnar.

Observera att vi inte kan utlova att akut slamsugning utförs samma dag som beställning görs. Akuta problem kommer att åtgärdas inom fem arbetsdagar. Övriga beställningar av tömning kommer att utfärdas inom tre veckor. 

Låsning av brunnslock, trä eller glasfiber

Låsning kan ske med låsbult. Om låsning sker med hänglås, tillhandahåller kommunen lås och nyckel, utan kostnad.

Lås finns att hämta på Tekniska divisionen, Lennings väg 7 i Nyköping. Även chaufförerna som kör slambilarna tillhandahåller lås och nycklar.  

Till Fastighetsägare längs nya kustledningen

Komplettering till tidigare utsänd information om slamtömning:

Kommunens renhållningsavdelning har under våren skickat ut ett informationsbrev där ni som fastighetsägare uppmärksammas på de krav som ställs vid ägande av en enskild avloppsanläggning. Informationen gällde slangdragning, tunga brunnslock och farbar väg. Kraven är utfärdade för att våra medarbetare ska få en bra arbetsmiljö som följer arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Ni som har en fastighet utefter den nya kustledningen behöver inte vidta några åtgärder på era fastigheter i nuläget.
Allt eftersom kustledningen är utbyggd och anslutningsmöjlighet finns måste de fastigheter som inte ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp utföra åtgärder enligt tidigare brev.

Renhållningsavdelningen har valt att lösa eventuell arbetsmiljöproblematik under den tid som återstår. Det kan exempelvis innebära dubbel-bemanning vid tömning av vissa anläggningar. Kommunen står för den extra kostnad som uppstår.
Har ni frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till oss på Renhållningen.

Taxa för slamsugning 2013

Tömning enligt turlista 

Pris per gång (inklusive moms)

  • Slambrunn, sluten tank och dylikt med volym 0-3 kubikmeter, 770 kronor.
  • Slambrunn, sluten tank och dylikt med volym 3-6 kubikmeter, 1 174 kronor.

Tömning efter beställning

Pris per gång (inklusive moms)

  • Slambrunn, sluten tank och dylikt med volym 0-3 kubikmeter, 1 053 kronor.                     
  • Slambrunn, sluten tank och dylikt med volym 3-6 kubikmeter, 1 561 kronor.    

Utryckningsavgift

  • Tömning som utförs inom fem arbetsdagar, 426 kronor.
  • Tömning som utförs samma dag, 876 kronor.

Tryckspolning

Kostnaden för tryckspolning är 976 kronor per timme.
Vi utför tömning av två och tre-kammarbrunnar från fastigheter. Vi kan också erbjuda högtrycksspolning upp till 150 millimeters diameter. Vi utför också brunnsrensning från dagvattenbrunnar.  

Så kan du underlätta vårt arbete

Renhållningsavdelningen slamsuger slutna tankar och slambrunnar. Vi vill vädja till dig som har ett tungt betonglock på din brunn att göra locklyften skonsammare för chaufförerna. Enligt Arbetsmiljöverket gäller följande:

  • Locket får väga max 25 kilo, om det är möjligt att lyfta inom underarmsavstånd (bekväm arbetsställning).
  • Locket får väga max 15 kilo, om det är utom underarmsavstånd (obekväm arbetsställning). 

Klarar ditt lock Arbetsmiljöverkets norm? Om inte måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!

Vi vill också uppmana er att röja tömningsstället från buskar, nässlor, tistlar och annat som hindrar arbetets utförande. Markera gärna var brunnen är placerad, så den är lätt att hitta.

På vintern: se till att locket till din slambrunn eller tank inte är täckt med snö eller är fastfruset. Om brunnslocket döljs av snö eller om det är fastfruset blir det svårt att ge dig service.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-10-01
Sidansvarig: Anders Jonsson