Tömningsstationer för fritidsbåtar

I Nyköpings hamn finns det två tömningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar. Om du som båtägare tömmer ditt toalettavfall på stationen bidrar du till att minska belastningen på Östersjön. Sedan 1 april 2015 är det dessutom förbjudet att tömma toalettavtal i svenska vattendrag läs mer här.

Tömningsstationen är öppen vardagar mellan kl 07.00-16.00. Då finns personal på plats för att hjälpa till. Vid andra tider går det bra att använda den nya latrintömmaren intill bensinmacken på västra sidan av hamnen.

För att förbättra miljön ytterligare har Nyköpings kommun installerat en serviceanläggning intill bensinmacken i hamnen. Där ingår en ny latrintömmare för såväl stora som små båtar och en station för avfallssortering. På östra sidan av hamnen finns även en ny båtbottentvätt läs mer om Nyköpings hamn här.

Toalettavfall ska inte tömmas i vattnet

Övergödning är ett stort problem i Östersjön. Kväve- och fosforutsläpp från fritidsbåtar utgör visserligen endast en bråkdel av totaltbelastningen i våra vatten men det finns flera andra orsaker till varför man inte bör tömma toalettavfall i havet:

  • Belastningen från fritidsbåtar är säsongsbetonad och under högsäsong rör sig många båtar i begränsade områden. 
  • Många fritidsbåtar åker i inner- och mellanskärgården. Där är belastningen redan större än i ytterskärgården och vattenutbytet kan vara dåligt, särskilt i trånga sund eller vikar.
  • Av hygieniska orsaker bör toalettavfall inte släppas ut i vattnet. 
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-09-24
Sidansvarig: Anders Jonsson