Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Märkning av avfallskärl

Under 2013 kommer kommunens samtliga avfallskärl att märkas med streckkodsetikett och ID-tagg. Syftet med märkningen är att effektivisera vår administration och våra hämtningsturer, så att du som kund kan få bättre service. Märkningen gör också att vi lättare kan svara på vanliga kundfrågor, såsom ifall kärlet har tömts eller vilken slags tjänst hushållet har beställt av oss.

Kärlen kan ibland vara placerade på ett sätt som gör det svårt att veta vilken kund kärlet tillhör. Därför vill vi att du märker dina kärl med de etiketter du har fått hemskickade. Om du delar kärl med en granne ska etiketterna fästas på det gemensamma kärlet.

Etiketterna utgår från det abonnemang som finns i vårt register. Vänligen kontrollera att uppgifterna stämmer. Är uppgiften på etiketten fel eller har du frågor kontakta gärna oss på telefonnummer 0155–24 88 00 eller via mailadressen tekniska.divisionen@nykoping.se

Såhär fäster du etiketterna:

  • Rengör och torka av området där etiketten ska fästas. Se till att området är helt torrt.
  • Ta loss etiketten från skyddspappret och fäst den på kärlet, cirka 5 cm under kanten på kärlet.
  • Fäst etiketten som är märkt Matavfall på det bruna kärlet.
  • Fäst etiketten som är märkt Restavfall på det gröna kärlet.
  • Etiketten kan fästas antingen vågrätt eller lodrätt.
  • Om ditt kärl har en etikett sedan tidigare går det bra att fästa den nya etiketten över den.
     

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-10-01
Sidansvarig: Anders Jonsson