Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Restavfall

Restavfall är det avfall som blir kvar när alla andra steg i källsorteringen är utförda. Det vill säga när du har sorterat ut matavfall, farligt avfall, grovavfall, tidningar, förpackningar, glas och plast. 

Restavfallet lägger du i det gröna kärlet. Restavfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom energiåtervinning.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-10-01
Sidansvarig: Anders Jonsson