Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Flyttanmälan – renhållning och vatten

Ska du sälja eller köpa en fastighet? Glöm inte att anmäla ägarbytet till kommunen. Här nedan finns information om hur du gör det.

Avfallskärl för restavfall och matavfall

När en fastighet byter ägare ska det anmälas till kommunen. Kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen via tekniska.divisionen@nykoping.se eller tfn 0155-24 88 00. 
Uppge kundnummer, namn och adress.   

Vi skickar då en flyttblankett som ska undertecknas av både den befintliga och den nya ägaren.

Som ny fastighetsägare har du rätt att kostnadsfritt byta kärlstorlek, inom första månaden räknat från inflyttningsdatumet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek