Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Risk för dålig lukt från Brandholmens reningsverk

På grund av att den nya ventilationsanläggningen ännu inte är helt driftsatt så kan det vid enstaka tillfällen lukta illa i Brandholmens reningsverks närområde. 

Brandholmens reningsverk har genomgått en omfattande renovering och nu är byggnadsarbetena klara. Ett av målen med renoveringen är att närmiljön ska bli bättre i form av mindre buller och lukt.

Fram till juli 2017 kommer driftsättning och intrimning av de nya anläggningarna att ske. Vid enstaka tillfällen kan det därför lukta illa för boende i närheten av reningsverket. Det beror på att den nya anläggningen ännu inte går med full funktion. 

Vid frågor och för mer information

Undrar ni över något gällande renoveringsarbetet så är ni välkomna att kontakta: Kommunservice Tekniska divisionen: 0155-24 88 00, driftchef Anders Jäger: 0155-24 88 51. 

Läs mer om projektet Renovering av Brandholmens reningsverk här.

Dela med dig
Skriv ut