Högtrycksspolning av avloppsledningar i Oppeby

Måndagen den 8 oktober till den 2 november spolar Nyköpings kommun avloppsledningarna i Oppeby. 

Arbetet ska inte innebära några större störningar för dig som abonnent. Men stäng gärna toalettlocket och fyll vattenlås i toalett, handfat och golvbrunnar för att undvika dålig lukt.

Arbetsfordonen kan orsaka viss begränsning för trafikens framkomlighet i området. Men det ska gå att ta sig förbi.

Karta med markerade vägar i Oppeby

Efter spolningen filmas ledningarna för framtida renoveringsåtgärder. Nyköping vatten är beställare och Foria utför arbetet.

Ett sms-meddelande skickas ut till mobiltelefoner registrerade på adresser i området.

Vid frågor och för mer information:

Kontakta Tekniska divisionens Kommunservice på 0155-24 88 00.

Dela med dig
Skriv ut