Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fortbildningar

En av Naturskolan uppgifter är att anordna fortbildningar för kommunens pedagoger i skola och förskola. Här kan du läsa om vad vi kan erbjuda 

Fortbildningar hos Naturskolan

Du som rektor kan boka in din personalgrupp och tillsammans med oss på Naturskolan skräddarsy ett program som utvecklar både din personal och skola eller förskola!

Naturskolan erbjuder fortbildningar i utomhuspedagogik med olika teman och inriktningar. Vi utformar tema och upplägg på fortbildningen efter dina behov och önskemål. Vi kan erbjuda fortbildningar under en hel- eller halvdag eller under en eftermiddag.

Exempel på teman är ute-matte, ute-svenska, ute-engelska, säkerhet och friluftsliv, geocaching, utematlagning men vi kan även erbjuda kurser av mer naturvetenskaplig karaktär.

Varför utomhuspedagogik?Elever mäter omkrets på träd. Foto: F.Laaksonen

Vi på Naturskolan arbetar med utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik ger verktygen för ett varierat lärande och stimulerar olika lärstilar i växelverkan mellan teori och praktik. När man flyttar ut undervisningen lär barnen in med hela kroppen och alla sinnen. Då kan fler elever hitta sitt sätt att lära sig, vilket ökar elevernas chanser att nå målen. När man arbetar med utomhuspedagogik ökar också förmågan att samarbeta och stressnivåerna i elevgruppen sänks.

Boka en fortbildning med Naturskolan?

Du som rektor eller pedagog kan boka in din personal eller arbetsgrupp hos oss för en skräddarsydd fortbildning med temat utomhuspedagogik. Kontakta oss på Naturskolan för mer information.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-12-09
Sidansvarig: Anna Holst