Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fasta teman åk 1-6

Naturskolans syfte är att stötta det naturvetenskapliga- och utomhuspedagogiska arbetssättet hos alla elever i Nyköping men framför allt i åk 1-6. Därför har vi utvecklat fasta teman för respektive årskurs som vi erbjuder alla skolor sk "riktade skolbesök". Naturskolan är kostnadsfri för skolorna.

Naturskolan har utvecklat sex olika fasta teman för åk 1-6 som ska följa eleverna under deras skoltid oberoende av skola. Besöken i åk 1 och 2 sker under höstterminen och besöken i åk 3 på vårterminen. Besöken i åk 4, 5 och 6 har vi under både höst- och vårtermin.

Våra olika fasta teman

  • Åk 1 Jul och natur
  • Åk 2 Mossor och lavar
  • Åk 3 Naturen vaknar
  • Åk 4 Vinterekologi 
  • Åk 5 Livet i sötvatten (utedagen är på Söra)
  • Åk 6 Överlevnad

 

Filmen kommer från Nyköpings Friskola.

Alla teman är tydligt kopplade till mål och förmågor i respektive årskurs. Till varje tema finns även tips på för- och efterarbete som är lämpligt att göra i samband med Naturskolans besök. Till höger finns dokumenten till respektive tema och årskurs som vi skickar ut till pedagogerna innan besöket.

Syftet med dessa teman är dels att tydliggöra hur vi på Naturskolan kan stötta pedagogerna i deras arbete med att alla elever ska nå målen samt att säkerställa att alla elever i åk 1-6 får prova på ett varierat utomhuspedagogiskt arbetssätt minst en gång om året.

Alla kommunens skolor erbjuds dessa fasta teman men det finns givetvis utrymme för speciallösningar för respektive skola/klass. Utöver dessa besök kan alla skolor och årskurser boka in ytterligare besök av Naturskolan utifrån era önskemål!

Hur bokar man Naturskolan?

För att få ta del av våra fasta teman i åk 1-6 behöver du som pedagog inte göra något! I slutet av varje termin skickar Naturskolan ut ett brev med information om kommande termin. I brevet medföljer en svarsblankett som du som pedagog ska fylla i. Där kan du föreslå lämpliga eller mindre lämpliga veckodagar då vi kan besöka din klass. Oavsett om blanketten besvaras eller ej kommer vi att skicka ut ett datum på förslag. Detta kalendarium brukar komma ut i slutet eller i början av respektive termin. För att boka in ytterligare besök är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

Alla pedagoger i Nyköping kan boka in sin klass eller barngrupp oavsett årskurs hos oss genom att kontakta oss på Naturskolan via mail eller telefon.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-17
Sidansvarig: Anna Carlsson