Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Temalådor

Naturskolan har utarbetat lådor med olika naturvetenskapliga teman som du som pedagog kan låna av oss kostnadsfritt. Här kan du läsa om de olika lådorna och hur de bokas. Temlådorna passar till både förskola, skola och fritidsverksamhet.

Om lådorna

Elever tittar i lupp på lavar. Foto: F.Laaksonen

Tanken med våra temalådor är att de ska underlätta för dig som pedagog att göra naturvetenskapliga experiment och studier med din klass. Lådorna är helt kompletta, det är bara elever och pedagog som saknas!

Lådorna har följande teman:

Småkryp

Innehåller utrustning för att studera småkryp ute i naturen och sedan i klassrummet. I lådan finns stereoluppar, fjärilshåvar, luppburkar och liknande, inklusive bestämningslitteratur.

Livet i vatten

Innehåller utrustning för att samla in och undersöka djur och växter i olika typer av vattendrag. I lådans finns både utrustning som behövs i fält tex håvar och burkar men också utrsutning för arbete inomhus så som stereoluppar och litteratur.

Vattenexpriment 

Innehåller handledning och allt du behöver för att genomföra en rad experiment med tema vatten.

Gilbert-lådan

Innehåller en rad spännande och roliga kemiexperiment som kretsar kring draken Gilbert!

Berta-lådan

Innehåller en rad spännande och roliga kemiexperiment för de yngre barnen som kretsar kring draken Berta!

Fåglar

Elever studerar fåglar med kikareInnehåller tips, böcker, tipspromenader m.m samt utrustning så som handkikare och tubkikare. Det är även möjligt att boka in ett besök av en Naturskolepedagog från Naturskolan under perioden ni har lådan.

Hur bokar man en låda?

Bokar gör du genom att kontakta oss via mail eller telefon.

Du som pedagog kan boka en låda cirka två till fem veckor i taget beroende på låda och säsong.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-11-17
Sidansvarig: Anna Holst