Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Life projekt: Målarmusslan

Naturskolan medverkar i ett LIFE-projektet "Målarmusslans återkomst ger friskare åar". Projektet är EU-finansierat med syfte att skydda och återställa hotade naturvärden. I Sörmlands län ska Länsstyrelsen med olika åtgärder förbättra vattenmiljön för fisk och musslor i Vretaån, Svärtaån och Vedaån.

Skolklasser studerar vatten livet i åarna

Som en del av projketet ska skolklasser tas ut till de aktuella vattendragen för att lära sig mer om vattenmiljöer och den tjockskaliga målarmusslan. Naturskolan har valt ut alla åk 4 på de tre skolor som finns i närheten av de aktuella vattendragen att delta i projektet. Det är Tystberga, Sjösa och Jönåkers skola. Under höstterminerna 2013-2016 kommer alla åk 4 på dessa skolor få åka ut till vattendraget och arbeta praktiskt. Naturskolan kommer även att besöka klasserna på sin skolor för för- respektive efterarbete. Busskostnaderna står projketet för. Vi hoppas och tror att de berörda skolorna ska ha stor glädje av detta i sin undervisning!

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-08-26
Sidansvarig: Anna Holst