Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

LONA-projekt: SÖRA

Naturskolan har sökt och beviljats projektpengar av Länsstyrelsen för att tillgängliggöra och utveckla verksamheten på Söra. Projketet som heter LONA pågår i fyra år och avslutas våren 2016. Vi hoppas nu att det ska bli fullt av aktivitet på Söra som har fantastiska möjligheter!

En brygga har lagts ut i kanten på sjön vid Söra mot träsket. Den kommer att ligga i året runt. Bryggan har ökat möjligheterna för vattenstudier för eleverna avsevärt. I och med att en brygga är på plats så kan Sörmlandsleden gå över sjön större delen av året så att den inte går över "I Ur och Skur" förskolans tomt som tidigare.

Projektplan

Det har under 2013 att byggts en stig från Bullerstavägen till Söra. Detta för att göra det enklare och säkrare för framförallt skolklasser att ta sig till Söra. Nu kan klasserna åka buss till Spindelplan och sedan promenera de resterande 800 m till Söra. Alternativt cykla till Bullerstavägen och sedan promenera resten av vägen.

Det kommer under våren 2014 att byggas en samarbetsbana uppe i skogen vid motionsspåret på Söra. Den ska stå klar för besök av skolklasser hösten 2014. Byggandet av samarbetsbanan sker i samarbete med lärare och elever på Realgymnasiet i Nyköping, Scouterna och personal från Nyköpingskommun.

Som en del av projektet ska Naturskolans personal fortbilda pedagoger i kommunen i hur Söra kan användas i undervisningen. En fortbildning hölls i augusti 2013 av Eva Kätting universitetsadjunkt vid Linköpings universitet och biträdande föreståndare för "Nationellt centrum för utomhuspedagogik" (NCU).

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-08-26
Sidansvarig: Anna Holst