Nyköpings Naturskola

Naturskolan bedriver utomhuspedagogik med naturen som klassrum ute på skolorna i Nyköpings kommun. Naturskolan arbetar också med att fortbilda och inspirera skol- och förskolepersonal till ett naturvetenskapligt och utomhuspedagogiskt arbetssätt. Nedan kan du läsa om vad som är på gång just nu och om hur du som pedagog anlitar oss kostnadsfritt.

AKTUELLT

Aktuella teman under våren har varit "Överlevnad i naturen" för åk 6, "Naturen vaknar" för åk 3 samt "Liv i vatten" för åk 5. Under maj månad kom ett antal klasser till Sävö lägerskola. Den 5 juni medverkade vi i "Vid vår å vi gå".

Vi på Nyköpings Naturskola önskar Glad sommar!

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-21
Sidansvarig: Karin Anklev