Kommunala aktivitetsansvaret (ungdomsuppföljning)

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar 16-19 år, folkbokförda i Nyköpings kommun, som fullföljt sin skolplikt i grundskola men inte genomför eller fullföljt utbildning på gymnasieskola.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen skall:

  • Löpande under året hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta.
  • Vid behov erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i första hand motiverar den enskilde att påbörja eller återuppta studier.
  • Dokumentera insatser och föra register över de unga som omfattas av ansvaret.

Mer information om Kommunala aktivitetsansvaret och kontakt hittar du här.

Skolverket kan du läsa mer vad kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar innebär.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-20
Sidansvarig: Jonas Viklander