Avståndsbestämmelser

Enligt skollagen och rättpraxis ska avståndsbedömningen göras av den kommun som beslutar om skolskjuts.

Det är också beslutande kommun som avgör hur beräkningen ska göras.
I Nyköpings kommun beräknas avståndet utifrån de kilometergränser som kommunens skolskjutsriktlinjer anger.

Riktlinjerna är politiskt beslutade och ligger till grund för alla beslut som fattas av kommunens företrädare.

Avståndsbestämmelser (kilometergränser)

För att en elev ska ha rätt till skolskjuts på grund av lång väg till skolan ska avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och anvisad skola (basplaceringsskola) överstiga:

3 km för årskurs F - 3
4 km för årskurs 4 - 6
5 km för årskurs 7 - 9
6 km för gymnasiesärskolan

Så här fungerar avståndsbedömningen

Det är närmaste färdvägen mellan hemadressen och mätpunkt vid skolans fastighet som används vid mätningen. Gällande Nyköpings högstadium, som består av två fastigheter Omega och Alpha, används avståndet till den utav fastigheterna som ligger längst bort i förhållande till elevens hemadress.

Skolskjutshandläggaren använder ett digitalt planeringsverktyg som heter Skjuts+ vilket är baserat på uppgifter från den nationella vägdatabasen. Den folkbokförda bostadsadressen hämtas från en av kommunens databaser som heter Procapita. Adressen läses över till Skjuts+ som automatiskt räknar ut avståndet till den valda skolan (basplaceringsskolan).

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-12
Sidansvarig: Daniel Larsson