Skolskjuts

Här finns information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i Nyköpings kommuns förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor samt gymnasiesärskolor.

Aktuell information om skolskjuts

 

Ansök om skolskjuts för läsår 2018-19, senast den 15 april

Välkommen i med din ansökan.

Du söker digitalt med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID i kommunens e-tjänst.

Har ditt barn blivit beviljad busskort mot bakgrund av kommunens avståndsregler, får du under februari månad ett erbjudande om busskort i brevlådan. Accepterar du detta erbjudande behöver du inte ansöka om skolskjuts. Du accepterar genom att skicka e-post, före den 15 april till skolskjuts@nykoping.se där du anger elevens namn, skola samt att du svarar "ja till busskort"

Elev som inte fått något erbjudande om busskort ska ansöka.

Elev som fått erbjudande om busskort men önskar skolskjuts med taxitur ska ansöka.

 

Info på olika språk

I menyn hittar du enkla foldrar på svenska, engelska, dari, somaliska och arabiska med kortfattad information om skolskjuts för grundskoleelever i Nyköpings kommun.

Ansök via e-tjänst

Så här fungerar det med skolskjuts

Vem behöver ansöka? Vem behöver inte ansöka?

Vad innebär skolskjuts? Regler kring reskortet. 

Vad är avståndsbestämmelserna?

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-21
Sidansvarig: Daniel Larsson