Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Skolskjuts

Här finns information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i Nyköpings kommuns förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor samt gymnasiesärskolor.

Aktuell information om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts läsåret 2018-2019

  • Ansökan om skolskjuts kan göras från och med 23 januari 2018 och ska vara inskickad till Nyköpings kommun senast 15 april 2018.
  • Ansökan som skickas in mellan 16 april och 15 augusti kommer att handläggas i planeringsomgång 2 med skolskjutsstart 10 september.
  • Ansökan ska göras digitalt med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID i kommunens e-tjänst som finns på skolskjutssidan på nykoping.se
  • De elever som har fått erbjudande om busskort och accepterat detta behöver inte ansöka om skolskjuts. Alla andra elever som önskar skolskjuts måste ansöka.
  • Elever som har fått erbjudande om busskort men önskar skolskjuts med taxitur ska ansöka.
  • Elever som går på friskola eller som valt annan kommunal skola än den kommunen placerat eleven på ska ansöka.

Elever som har rätt till busskort får ett erbjudande utan att ansöka

Elever som går på den skola som kommunen har placerat henne/honom på och har avstånd enligt avståndsbestämmelserna till skolan kommer under januari att få ett erbjuande om busskort för läsåret 2018-19.

För att erbjudandet ska gälla behöver man bara svara "JA" genom att skicka ett e-postmeddelande till skolskjuts@nykoping.se, senast 15 april. Uppge elevens namn och skola i meddelandet.

Mer information om busskorten kommer att läggas ut på denna webbsida under våren.

Info på olika språk

I menyn hittar du enkla foldrar på svenska, engelska, dari, somaliska och arabiska med kortfattad information om skolskjuts för grundskoleelever i Nyköpings kommun.

Ansök via e-tjänst

Så här fungerar det med skolskjuts

Vem behöver ansöka? Vem behöver inte ansöka?

Vad innebär skolskjuts? Regler kring reskortet. 

Vad är avståndsbestämmelserna?

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-11
Sidansvarig: Gunnar Bratt