Särskilt stöd

Har du ett barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan eller skolan? Eller är du orolig för ditt barn och vill diskutera särskilt stöd? Ett barn kan behöva stöd under en kortare eller längre tid. 

Kommunens Resursteam ger stöd till förskolor och skolor. Kommunen samarbetar även med Landstinget Sörmland. Vi har olika ansvar men har ett helhetsperspektiv kring ditt barn.

Du kan ansöka om särskilt stöd om ditt barn har exempelvis:

  • Psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
  • Sen språkutveckling
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-06