Projekt

Här hittar du informatoin om olika utvecklingsprojekt som pågår i skolorna i Nyköping. Projekten är tidsbestämda och några av dem samverkar med både fristående som kommunala skolor. 

I projektet #jagmed arbetar vi med att ta fram olika metoder för att få elever att fullfölja sin gymnasieexamen. Det kan vara genom aktiviteter så som individanpassade studieplaner eller på lång sikt få hjälp till en fast etablering på arbetsmarknaden.

Läslyftets arbete genomförs inom förskola och skola, med resurser från kommunen och bidrag från Skolverket. Projektet  involverar både pedagoger, barn och elever, och utgår från det kollegiala lärandet; att lära av och med varandra. Genom det skapas bland annat tid till att gemensamt reflektera och diskutera, vilket utvecklar kvaliteten på undervisningen. 

Projektet handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang, lära dem om mänskliga rättigheter, intoleransens konsekvenser, förutsättningar för demokrati och samexistens.

Toleransprojektet i Nyköpings kommun genomförs som ett samarbete mellan Barn Utbildning Kultur och Social omsorg och kommer att löpa över tre år med start höstterminen 2016. Målsättningen är att verktyg från Toleransprojektet ska implementeras i arbete med ungdomars livsvärld även efter projekttidens slut.Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-29
Sidansvarig: Annika Broman