Personuppgifter och PuL

All information som går att koppla till en specifik individ räknas som en personuppgift. Hur personuppgifter får behandlas anges i Personuppgiftslagen (PuL), som är till för att skydda den personliga integriteten.

Skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för att såväl myndighetsutövning (till exempel betyg), pedagogisk administration (till exempel närvaro) och pedagogik (till exempel GSuite) ska fungera. Detta är tillåtet enligt PuL.

Skolans personal får utbildning om PuL och vilka riktlinjer som gäller när vi behandlar personuppgifter.

För att skolan ska kunna använda olika molntjänster krävs att en del information om användare lämnas över till molntjänstleverantören. Detta regleras i ett biträdesavtal, som enligt Personuppgiftslagen (PuL) tydligt anger vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas.

Google sites och eget @edu.nykoping-konto

Nyköpings kommun har ett biträdesavtal med Google för att kunna skapa användarkonton och en skolorganisation i vår GSuite-domän @edu.nykoping.se. Vi har även biträdesavtal med Tieto för att hantera individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen och kunskapskrav. För detta ändamål lämnas uppgifter om användarnas namn, personnummer samt klass-/grupptillhörighet ut från vår elevdatabas ProCapita. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till annan part, utan har som enda syfte att skapa användarkonton och en organisationsstruktur på till exempel grupp- och klassnivå i Elevinfo för skolorna.

När elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas GSuite/@edu.nykoping.se-konto och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas. Om du som elev vill ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt @edu.nykoping.se-konto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-07
Sidansvarig: Annika Broman