Personuppgifter och GDPR

All information som går att koppla till en specifik individ räknas som en personuppgift. Hur personuppgifter får behandlas anges i dataskyddsförordningen, som är till för att skydda den personliga integriteten.

Skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för att såväl myndighetsutövning (till exempel betyg), pedagogisk administration (till exempel närvaro) och pedagogik (till exempel GSuite) ska fungera.

Detta är tillåtet enligt dataskyddsförordningen, GDPR. 

Skolans personal får utbildning om GDPR och vilka riktlinjer som gäller när vi behandlar personuppgifter.

För att skolan ska kunna använda olika molntjänster krävs att en del information om användare lämnas över till molntjänstleverantören. Detta regleras i ett biträdesavtal, som enligt GDPR tydligt anger vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas.

Samtycke för publicering av foto, film och namn

I dagens samhälle sprids mycket fotomaterial via bloggar och sociala media, till exempel Facebook och Instagram. Du som vårdnadshavare lämnar ditt samtycke för publicering av foto, film och namn till verksamheten via en blankett. Du kan närsomhelst ändra eller återkalla ditt samtycke. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-31
Sidansvarig: Annika Broman